Partner - Partner Track

Module 1: Pagsisimula sa Plastic Bank

Beginner
15 minuto
5 Lessons
0%

 

 

 

 

 

 

Dhang Tecson

Author

Dhang
Paul Orpiada

Author

Paul Orpiada
Louie Dela Cruz

Author

Louie

Hangarin ng Plastic Bank na lumikha ng komunidad na binubuo ng mga  mapagmalasakit indibidwal na makikibahagi sa aming mga pinahahalagahan at adhikain. Bilang kabahagi ng aming adhikain, ang Plastic Bank ay handang magbahagi ng kumprehensibong mga program na makakatulong sa kalinangan ng komunidad. Ibig namin na ang bawat miyembro ng komunidad ay matutohang mamuno at maging magagaling na negosyante na pumipigil sa pagpunta ng mga plastik sa karagatan habang pinagbubuti ang kanilang mga buhay. 

Sa komunidad na ito. lahat tayo ay may abilidad na maaaring ibahagi para pangalagaan ang ating mga sarili, mga kasamahan sa ating paligid, at ang ating kalikasan. 

●    Tayo na at magsama-sama at lumikha ng mabuting relasyon sa ating mga kapwa miyembro.
●    Tayo na at kalugdan ang ating komunidad, mga nagamit na plastik at ang sistema ng ekolohiya/ eko-sistema habang tinutuklas/inihahayag natin ang kahalagahan ng bawat isa.
●    Tayo na at mahalin ang ating kapwa-tao upang sama-samang umunlad at mapanatili ang matibay na relasyon sa isa’t isa.
●   Tayo na at maging mga positibong pagbabago na ating ninanais para sa ating mga sarili, sa kalikasan, sa ating bansa bilang isang nagkakaisang komunidad. 

Maging bahagi ng solusyon hindi ng polusyon. Makiisa sa pagkilos. Ngayon na!

 

 

 

 

My Cart